• Beate Signy Hebnes, lokal leder i landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende (LUPE), fortviler over at kritiske stemmer ikke blir hørt av Stavanger kommune. Kent Skibstad

- Tilbake til institusjonene?

Til tross for kritikk fra flere hold vil det planlagte bofellesskapet på Husabøryggen stå klart i februar i 2013.