- Tilbake til institusjonene?

Til tross for kritikk fra flere hold vil det planlagte bofellesskapet på Husabøryggen stå klart i februar i 2013.

Publisert: Publisert:

Beate Signy Hebnes, lokal leder i landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende (LUPE), fortviler over at kritiske stemmer ikke blir hørt av Stavanger kommune. Foto: Kent Skibstad

I 2010 ga Stavanger kommune klarsignal for utbygging av et nytt bofellesskap ved Husabøryggen på Hundvåg. Boligen består av 24 enheter, og skal huse 16 personer med utviklingshemming og 8 personer med psykiske lidelser. Prosjektet har blitt kritisert av både barne-, likestillings— og inkluderingsdepartementet (BLD) og Norsk forening for psykisk utviklingshemmede (NFU). Boligen er for institusjonspreget, mente BLD og ba kommunen om en forklaring. Bofellesskapet står likevel klart som opprinnelig planlagt i februar 2013. Beate Signy Hebnes, lokal leder i landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende (LUPE), fortviler.

— Er vi på vei tilbake til institusjonene, spør hun?

Hun er kritisk både til bofellesskapets størrelse og til at flere målgrupper skal bo sammen. Hun føler at kritikken ikke blir tatt på alvor og stiller spørsmål trygghetsfølelsen til beboerne.

— Utviklingshemmede skal få velge hvem de vil bo med, understreker hun.

Avviser kritikken

I et brev fra kommunen til BLD er boligstørrelsen begrunnet med at det er lite tilgjengelig tomteareal i byen og at de må utnyttes så godt som mulig. Kommunen skriver også at når ulike målgrupper plasseres sammen, er det betydelig bevissthet knyttet til utformingen av byggene.

— Dette er tre bofellesskap selv om de er samlet i en bygning, forklarer Marit Bore, levekårsjef i Stavanger kommune.

— Hvert bofellesskap inneholder åtte enheter. Løsningen vi har valgt vil gi et bedre tilbud til beboerne og et bedre faglig miljø enn det de ville ha fått i mindre boliger. Vi har gode erfaringer med både størrelsen og samlokalisering fra boligene på Tasta og Boganes. Vi skiller veldig klart mellom de ulike fellesskapene, både når det gjelder bemanning, ledelse og areal.

Uavhengig vurdering

På Vatnekrossen i Sandnes bor 12 utviklingshemmede og 12 psykisk syke i samme bofellesskap.

I desember 2010 saksøkte NFU Sandnes kommune fordi de mente bygningen tilsvarte en institusjon og brøt med loven. Rettssaken endte i forlik i Stavanger Tingrett, og partene ble enige om at boligene i Vatnekrossen skulle evalueres uavhengig med ekstern ekspertise. Det er Diakonhjemmet i Sandnes som har fått oppgaven, og utredningen har nettopp startet.

— Vi er midt i prosessen med intervjuer og innsamling av data, informerer Anne Katrine Folkman, høyskolelektor ved Diakonhøyskolen og en del av prosjektgruppen som evaluerer botilbudet.

Diakonhøyskolens konklusjon påvirker imidlertid ikke nødvendigvis boligene på Husabøryggen.

— Det må vi ta når den tid kommer, sier Eli Karin Fosse, prosjektleder for Husabøryggen.

— Vårt prosjekt blir realisert som planlagt og vi mener at det er forsvarlig og at det kommer til å bli et godt tilbud, sier hun.

Publisert: