• Sps Margunn Nedrebø (Sp) (t.v) og ordfører Olaug V. Bollestad (KrF) gikk etter befaringen hver sin vei om Ravndal-hytta bør få bli stående i vernesonen. Jon Ingemundsen

Politikerne vil la Ravndal-hytta stå

Etter dagens befaring til den omstridte hytta ved Bjortjørna har det politiske flertallet snudd og vil gi dispensasjon til at hytta får bli stående.