Rådmenn anbefaler bybane

Rådmennene på Nord-Jæren går i en felles innstilling i dag inn for at det bygges bybane på Nord-Jæren.