Innbrudd på Finnøy skole

Men ingenting ble stjålet.