• Ungdommene blir nå sendt hjem, Her er bilde som ble tatt rett før de dro.Noen av ungdommer på vei mot Natvigs Minde, der seilskuta "Prolific" lå klar til å ta imot dem før avreise til Skottland. Første rekke fra venstre: Koordinator Martin Julseth, Sondre Grande (16), Kristin Berg Eide (snart 20), Endre Oanes (snart 14) og kaptein Alf Sevild. Bak fra venstre: Ådne Underhaug (23), Sander E. Gravdal (19) og Lars Emmerhoff (15).

Skoleskip tok fyr - må avlyse Tall Ships Race

Mens de sju ungdommene og de ansatte om bord i skoleskipet «Prolific» gikk seg en kveldstur langs Caledonian-kanalen for å se på slusene, begynte det å brenne om bord.