• Kristoffer Birkedal (Frp) fikk sammen med Høyre og Pensjonistpartiet flertall for å søke om prøveprosjekt med karakterer i barneskolen. Pensjonistpartiets bystyrerepresentant Roald A. Lende til venstre. FOTO: Pål Christensen

Vil ha karaktererer i barneskolen

Sandnes kommune søker om å gjennomføre et prøveprosjekt med frivillige karakterer i norsk, engelsk og matematikk i 7. klasse.