• Et indisk foreldrepar bosatt i Stavanger ble i mai i fjor fratatt den da fem måneder gamle datteren og sønnen på tre år. Barnevernssjef Gunnar Toresen har ikke villet kommentere saken, men sier generelt grunnlag at norske myndigheter kan tvangsplassere utenlandske statsborgere. (Illustrasjonsfoto)

Onkelen tar med seg barna til India

De to indiske barna som barnevernet tok fra foreldrene i mai, skal etter alt å dømme få bo hos onkelen i India.