• - Det er vanskelig med barna. På den ene siden er de ikke selv ansvarlige for den situasjonen de er i. Men dette er et dilemma, sier Pål K. Lønseth. Scanpix

- De er returnektere

— Det er feil å snakke om papirløse i Norge. De har kilovis av papirer. Returnektere er en riktig beskrivelse, sier statssekretær Pål K. Lønseth i Justisdepartementet.