- Urealistisk finansiering

Ingen sykehus har fullt ut klart å finansiere sykehusutbygging med dagens ordning, ifølge tillitsvalgte.