• Trygt og tørt i Sokndalshallen. Nærmest styrer Tone Tønnesen. Hans E.H. Jacobsen

Barnehagen flyttet i tide

— Dette har vi vært med på før, sier styrer Tone Tønnesen om den høyst udramatiske flyttingen av Øyno barnehage før flommen toppet seg i dag.