• Erland Bræin har trukket seg fra stillingen som kultursjef i Sandnes.

Kultursjefen i Sandnes har gått av

Kultursjef Erland Bræin i Sandnes kommune trer etter eget ønske ut av lederstillingen.