Kommuner får syke barn i fanget

— Nå topper det seg. Det nytter ikke lenger at SUS bare har to sengeplasser til alvorlig psykisk syke barn, sier Marit Bore, fagsjef for helse og omsorg i Stavanger kommune.