Smil til det kommunale kamera

Den nye direktøren for kommunikasjon i Stavanger skal lære den nye rådmannen å smile.