Fratatt studiestøtte - får mer for å gå ledig

Trygdekontoret kutter studiestøtten til Jane Brueland i Sandnes før hun har studert ferdig. Men arbeidsledighetstrygd kan hun få, selv om det koster mer penger.