- Pukkverk ødelegger for vekst

Byplanleggerne mener en utvidelse av Velde Pukk på Kylles vil ødelegge for framtidig byutvikling i Sandnes øst. Politikerne gir grønt lys.