Blir ikke kvitt billige boligtomter i Strand

I Bjørheimsbygd får ikke Strand kommune solgt tomtene i et kommunalt byggefelt.