Sp vil vurdere bensinavgift

Med bomavgift på drivstoff kan Rogaland få inn 330 millioner kroner årlig til veibygging.