For store forskjellar i nynorsk-opplæringa

Sandnes kommune har fått pålegg frå fylkesmannen om å sikra at nynorskelevar får den opplæringa i grupper dei har krav på. Bogafjell, Lura og Ganddal gir i dag forskjellig tilbod til nynorskelevane.