Vegdirektøren tar 200 mill. av bompengene på Nord-Jæren