Ikke tid til å styre utviklingen

Strømmen av søknader er så stor at byplanleggerne ikke får tid til å planlegge og styre utviklingen av Norges hurtigst voksende by. Det er nærmest tilfeldighetene som rår.