- Usannsynlig lite tvangsbruk i Eigersund

Eigersund har mange psykisk utviklingshemmede, men melder svært sjelden fra om bruk av tvang. Er Eigersund ekstremt flink eller ekstremt dårlig?