God hotell- omsetning tross mange nye rom

3 av 4 av de etablerte Sandnes-hotellene gjorde det markertdårligere i fjor enn året før, men situasjonen i bransjen er langtlysere enn i Stavanger.