100 lovbrot langs jærstrendene i fjor

Ulovleg vintersurfing i fuglefredingsområde og søppeltømming har auka. Kjøring på strendene har minka.