Lovstridig kutt i helsetilbod for barn og ungdom

Helsestasjonane og skulehelsetenesta i Sandnes må gjere ulovlege kutt for at kommunen skal halda budsjettet.