- En sommeravis fylt av nyheter og glade saker

— Nyhetene tar ikke ferie. Det er en klisjé, men like fullt er det vårt viktigste utgangspunkt for Aftenbladets sommer på papir og på nett.