- Uviss skjebne for Soma skule

Gunnstein Ueland er ikkje sikker på om skifte av målform til bokmål vil berga Soma skule.