• Hans E. H. Jacobsen

Brannbil ut på dato

Formannskapet vil ikke erstatte den slitne brann— bilen fra 1978 neste år. Ved å drøye til 2008 kan kanskje gamlebilen selges som veteranbil.