Fotoboksene tok over 5000

I løpet av februar blir to nye digitale fotobokser montert iMastrafjordtunnelen i Rennfastsystemet.