Sjef på veien

Når du kjører på en vei i Rogaland, er sjansen stor for at Chester Danielsen var veisjef da den ble bygd.