Politiet ønsker hastegruppe velkommen

Politidirektoratet (POD) har satt ned en arbeidsgruppe som skal evaluere politiets metoder etter ranet i Stavanger 5. april.