Skal evaluere Stavanger-politiet

Politidirektoratet har satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere politiets arbeidsmetoder etter Stavanger-ranet.