Mange folk har mye penger

Det merkes i Rogaland at mange personer har solgt bedrifter eller er i ledende stillinger der de har realisert aksjeopsjoner.