Sønderland støtter våpenforslag

Politimester Olav Sønderland i Rogaland politidistrikt støtterforslaget om å tillate fremskutt lagring av tohåndsvåpen ipolitibiler.