Til kamp mot mobbing

Interessen er stor for en felles strategi mot den utbredtemobbingen i grunnskolen. Time er på landsgjennomsnittet i forholdtil den nasjonalt økende mobbingen, men skal nå gi statistikken enutfordring. Skolene ønsker å snu utviklingen.