Pris til ortoped

Overlege Astvaldur Arthursson ved ortopedisk avdeling ved Sentralsjukehuset i Rogaland har fått Charnley-stipendet for 2002 på 30.000 kroner.