Sikrer langs Orrevegen

Orrevegen på Bryne skal opparbeides i 850 meters lengde fra riksvei 44 til rundkjøringen i krysset Jernbanegata/Hognestadvegen ved stadion. Parallelt med Orrevegen og Linevegen blir det gang— og sykkelvei på den ene siden og fortau på den andre. I krysset Orrevegen/Linevegen blir det undergang og opphøyet fotgjengerfelt. Videre opp mot Spødebakken og Bryne skule blir det gang- og sykkelvei. Den gamle delen av Orrevegen får gang- og sykkelvei på nordsiden og fortau langs sørsiden. I krysset Orrevegen/Hognestadvegen blir det opphøyd kryssområde og oppmerket fotgjengerfelt. I krysset Jernbanegata/Hognestadvegen er det fotgjengerovergang og ledegjerde.