Formannskapet klargjer for sykkelsti

Den planlagde gang— og sykkelstien langs riksvei 44 frå Husvegg til Reiestadbekken er eit steg nærmare byggestart.