Vil ha bedrifter på alle skoler

— For å få motiverte elever må vi skape en ny læringsarena i skolen, der elevene selv får være med på å sette målene, sier prosjektleder Håkon B. Landråk.