50 prosent flere narkodødsfall

På landsbasis er antall narkotikarelaterte dødsfall halvert desiste tre årene. I Rogaland økte tallene med nesten 50 prosent fra2002 til 2003. Den leie utviklingen ser ut til å fortsette.