Fylkeslegen undersøker Ogna-saken

Fylkeslegen skal nå vurdere om 26-åringen har fått kritikkverdigbehandling.