Gjøgleren

— Det er Frida. Hun er fire år gammel og lausunge. Jeg fikk hennepå gata i Stavanger.