- Alvorlig når boliger blir berørt

— Når boliger blir berørt av nye veiprosjekt, tar vi det veldig påalvor. Det er aldri lett å komme med løsninger som berører beboerepå den måten som kan skje på Hundvåg.