Dette er ikke Kiellands gravferd

På side 9 i 17.mai— programmet hedres Kielland med en kort biografi og et bilde fra gravferden. Problemet er bare at det er stadsfysikus Thomas K. Wyllers siste ferd.