Barnehagebarna i god form etter rottegiften

Ingen av barna som torsdag fant rottegift i barnehagen, virkerpreget av hendelsen verken fysisk eller psykisk.