Halvt års fengsel for svindel, tyveri og narko

En 25-åring med bopel i Klepp er dømt til seks måneder fengsel og bøter på vel 28.000 kroner for en rekke lovbrudd høsten 2003.