Dyrere å bruke bydelshus

Driften av bydelshusene skal i større grad enn før finansieres gjennom leie— inntekter.