- Hospitsplass til unge er siste utvei

Rekvisisjoner som bare varer noen få dager om gangen skal hindre at unge under 25 år blir boende på hospits lenger enn nødvendig.