• Tomtearbeidet i Holbergs gate på Eiganes får et etterspill. Jonas Haarr Friestad

Eiganes-treet skal sikres

Arbeidet på tomten i Holbergs gate i Stavanger er stanset inntil en løsning for å ta vare på det vernede treet er funnet.