• Pål Christensen

Hells Angels-medlem dømt for torpedovirksomhet

I september 2011 ble 43-åringen hyret av en bekjent for å få tilbake en PC. Først nå, drøyt tre år senere, er dom i saken avsagt.